Anàlisi de perills i punts de control crítics

L’APPCC és un sistema per l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític que permeten reduir les probabilitats d’intoxicacions alimentàries. Per mitjà de l’APPCC les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments.
L’APPCC és un sistema per controlar i analitzar els perills i punts crítics de possibles contaminacions dels aliments per agents microbians, físics o químics.
Actualment la cooperativa és una OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses), està formada per 40 socis productors i té una superfíce de cultiu de 520 hectàrees.
GLOBALG.A.P. és un protocol consolidat com a referent al camp de Bones Pràctiques Agrícoles (GAP) pel mercat. La certificació GLOBALG.A.P. cobreix totes les activitats de la producció en una finca, fins que el producte és comercialitzat o venut.

També estableix normes voluntàries a través de les quals es poden certificar productes agrícoles a tot arreu del món.

El protocol es basa en els criteris de seguretat dels aliments. Contempla les tècniques de producció amb l’objectiu d’un ús controlat de fitosanitaris per minimitzar l’impacte dels residus en els aliments, l’home i l’entorn.

Producció Integrada és el conjunt de sistemes agrícoles d’obtenció de vegetals que utilitzen al màxim els recursos i els mecanismes de producció naturals i asseguren a llarg termini una agricultura sostenible, i introdueixen mètodes biològics de control, químics i d’altres tècniques que compatibilitzen les exigències de la societat, la protecció del medi ambient i la productivitat agrícola, així com les operacions realitzades per manipular, envasar, transformar i etiquetar productes vegetals acollits al sistema

A diferència de l’agricultura ecològica la producció integrada utilitza, juntament amb mètodes biològics de control, productes agroquímics (adob, plaguicides) amb certes restriccions. Els objectius són el respecte al medi ambient la sostenibilitat i oferir certes garanties de qualitat i sanitàries als consumidors.

GRASP són les sigles de “GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice”. Les bones pràctiques agrícoles no es centren únicament en els productes sinó també en les persones vetllant per un compromís amb la salut, seguretat i benestar del treballador.
La norma IFS (International Food Standard) és un sistema de seguretat enfocat als aliments promogut per l’associació de distribuïdors d’Alemanya, França i Itàlia.

És una norma per auditar sistemes de qualitat i seguretat alimentària de productes d’aquesta àrea, i és una norma d’estructura certificable. IFS és una norma per auditar proveïdors i/o fabricants i s’aplica a empreses que elaboren o envasen productes.

La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat dels aliments creat pel British Retalil Consortim (Consorci Britànic de Minoristes). És un esquema de certificació internacional que qualifica proveïdors de productes i marques en grans superfícies. La norma BRC Food proporciona les directrius que permeten la fabricació de productes alimentaris segurs.